GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP - RPA (Robotic Process Automation)

RPA (Robotic Process Automation) là gì?

RPA là 1 phần mềm, hệ thống có thể được sử dụng để tự động hóa quy trình làm việc, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ văn phòng đòi hỏi nhiều lao động. Mục tiêu chính của quy trình tự động hóa quá trình Robotics để thay thế nhiệm vụ văn thư lặp đi lặp lại và nhàm chán được thực hiện bởi con người, bằng một lực lượng lao động ảo.

Tại sao doanh nghiệp phải sử dụng RPA?

Lợi ích của giải pháp RPA trong doanh nghiệp là gì ? Một robot phần mềm RPA thì không bao giờ ngủ, không mắc lỗi và chi phí thấp hơn nhiều so với nhân viên.

RPA cung cấp cho các tổ chức khả năng giảm chi phí nhân sự và lỗi của con người. David Schatsky, giám đốc quản lý tại Deloitte LP, chỉ ra kinh nghiệm của một ngân hàng khi thực hiện RPA, trong đó ngân hàng đã thiết kế lại quy trình yêu cầu của mình bằng cách triển khai 85 bot để chạy 13 quy trình, xử lý 1,5 triệu yêu cầu mỗi năm. Ngân hàng đã bổ sung năng lực tương đương với hơn 200 nhân viên toàn thời gian với khoảng 30% chi phí tuyển dụng thêm nhân viên.

Chuyển đổi số hiệu quả trong doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tự động hóa quy trình nghiệp vụ từ việc ghi nhận những quy trình tiềm năng đến triển khai và bảo trì Robot sau sản xuất. Chúng tôi muốn giúp đỡ doanh nghiệp bạn gia tăng năng suất thông qua những tác động cực lớn của tự động hóa. Với phương pháp luận đã được chứng minh, các chuyên gia tiến hành ghi nhận và phân tích các nghiệp vụ tiềm năng áp dụng được RPA và AI đồng thời cung cấp cho bạn những công cụ đo lường tác động của tự động hóa. Đội ngũ chúng tôi cam kết doanh nghiệp bạn và những thành viên chủ chốt của bạn được chuẩn bị trước thay đổi khi Robot bắt đầu thay thế con người.

Dịch vụ RPA - Tự động hóa quy trình tại TINET

Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra giải pháp tự động hóa tốt nhất cho doanh nghiệp – tác động tích cực đến hiệu suất kinh doanh

Site Content Automation

24 /7

  • Automation Marketing (tự động hóa tiếp thị) là việc áp dụng phần mềm giúp tự động hóa quá trình tiếp thị cho doanh nghiệp. Phương pháp này giúp bạn tự động tạo ra khác hàng có tiềm năng, phân đoạn khách hàng, chăm sóc khách hàng và đưa họ đến gần với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

24 /7

  • Mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ công ty và nhân viên thông qua những công cụ số đem đến tiết kiệm thời gian và loại bỏ được các tác vụ đơn điệu hằng ngày để tập trung vào những việc quan trọng trong kinh doanh. Chúng tôi là đối tác tin cậy luôn muốn cải thiện những quy trình nghiệp vụ, không muốn chỉ thuần tự động hóa chúng.

TiNET PLUS

đ19.900.000 /website

  • Increase traffic 130%
  • Backlink analysis
  • Organic traffic 215%
  • 10 Free Optimization
  • 24/7 support