Dịch vụ quảng cáo trên Google (Google ADS) tại TINET.VN

Dịch Vụ Quảng cáo Google Adwords hay Quảng Cáo Google Ads là gì?

Quảng cáo Google Adwords là dịch vụ quảng cáo trên nền tảng của Google với 3 hình thức chính là:
Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google (Google Search), Quảng cáo trên các sản phẩm của Google như: Youtube, Gmail, Google App…, Quảng cáo trên các trang web của đối tác Google (Adsense) …

Nội dung quảng cáo Google Adwords bao gồm những gì?

Nội dung dịch vụ quảng cáo Google Adwords tại TINET.VN

Phân tích và thực hiện chiến dịch

Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu lịch sử để tìm ra những gì hoạt động tốt nhất và điều chỉnh các thành phần khác. Sau đó, chúng tôi sẽ thay đổi tùy chọn đặt giá thầu, từ khóa, văn bản quảng cáo và liên kết đích để phù hợp với mục tiêu quảng cáo.

Theo dõi chuyển đổi và phân tích ROI

Báo cáo của chúng tôi cho thấy những từ khóa nào đang tạo ra khách hàng tiềm năng hoặc bán hàng và những từ khóa nào không. Chúng tôi theo dõi điều này để chắc chắn rằng chúng tôi đang tập trung vào các từ khóa hoạt động tốt nhất và nhắm mục tiêu các cụm từ khóa cụ thể.

Thử nghiệm & điều chỉnh quảng cáo

Nhiều quảng cáo sẽ được kiểm tra bằng các phương pháp thử nghiệm A / B để xác định quảng cáo nào dẫn đến tỷ lệ nhấp và chuyển đổi cao nhất. Chúng tôi cũng sẽ phát triển các trang đích, sao chép các biến thể và thử nghiệm hoạt động tốt nhất.

HOTLINE: (034) 890-1018

Đăng ký dịch vụ

Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất!