Làm thế nào để tìm (hoặc tạo) file .htaccess

  • Home / Thủ thuật / Làm thế nào…
Auto Draft

Làm thế nào để tìm (hoặc tạo) file .htaccess

Giới thiệu

.htaccess là một file ẩn được dùng để cấu hình website. Sử dụng nó, bạn có thể rewrite URL, đặt bảo vệ thư mục, kích hoạt hotlink protection, disallow access to specific IP addresses, change your website’s time zonedefault index page và hơn thế nữa. Bài hướng dẫn này chỉ cho bạn cách xác định (Và tạo) file này bằng cách sử dụng File Manager của hosting control panel.

Bạn cần chuẩn bị gì?

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị: :

  • Truy cập vào tài khoản hosting’s control panel

Bước 1 — Xác định và mở File Manager

Chuyển tới control panel của hosting account và mở tool File Manager đặt trong phân loại Files:

File Manager location on TINET.VN panel

Nếu bạn đang sử dụng cPanel, mục này cũng có thể được tìm thấy trong category Files.

Opening File Manager

Bước 2 — Xác định file .htaccess trong File Manager

.htaccess file nằm trong thư mục public_html. Bạn có thể truy cập file này và sửa nội dung của nó bằng cách click chuột phải và chọn Edit:

Editing htaccess on TINET.VN

Nếu hosting platform của bạn sử dụng cPanel, việc này cũng tương tự.

Opening .htaccess file

Trong trường hợp không có file .htaccess, kiểm tra xem Show Hidden Files có được bật chưa:

QUAN TRỌNG! Việc này chỉ cần làm trên cPanel nếu bạn dùng control panel này.

Enable hidden files

Bước 3 — Tạo file .htaccess nếu nó không có

Nếu file .htaccess không có, bạn chỉ cần tạo mới file này bằng cách chuột phải vào khoảng trống trong File Manager và chọn New File.

Creating a new htaccess file part 1

Sau đó, điền tên .htaccess và nhấn Create để lưu. Bạn sẽ có thể sửa code trong file đó sau đó. Creating a new htaccess file part 2

Quá trình cài đặt cũng tương tự với cPanel. Để tạo file mới, bạn sẽ cần nhấn vào nút File trong File Manager:

Create htaccess file

Kết luận

Bạn đã biết cách xác định vị trí file .htaccess qua File Manager trong hosting control panel. Biết file này nằm ở đâu, và biết cách tạo và sửa file sẽ giúp bạn điều khiển tốt hơn website của bạn, để có thể tạo redirect, đặt trang mặc định, tạo mật khẩu cho thư mục và nhiều hơn nữa.

117 Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.